Jdi na obsah Jdi na menu
 

AKTUÁLNÍ STAV

AKTUÁLNÍ STAV

 

Rok 2023 je úvodním rokem řešení pětiletého projektu. Na všech pracovištích byly započaty výzkumné práce od března 2023. Řešení projektu probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou jak v oblasti naplňování očekávaných cílů, tak z hlediska časového harmonogramu. V souladu se smlouvou bylo zahájeno řešení ve čtyřech etapách projektu, pátá etapa bude zahájena v roce 2026. Institucionálním garantem výzkumu první a druhé etapy je ČVUT, třetí etapy VÚKOZ a čtvrté etapy MENDELU. Výzkumné práce se odvíjí od postupného naplňování kroků vycházejících z plánu výzkumných aktivit pro rok 2023. Všechny naplánované kroky byly v roce 2023 rozpracovány a jejich dokončení je předpokládáno v následujících letech.

14.11.2023