Jdi na obsah Jdi na menu
 

VÝSTAVA

VÝSTAVA

 

Výstava je zahrnuta v páté etapě projektu (2026-2027).

 

Výstava s kritickým katalogem bude využita jako názorné informační médium prezentující samosprávám, nevládním organizacím, úřadům, odborným institucím a široké odborné veřejnosti společenskou a památkovou hodnotu vybraných strukturálně výrazných historických krajinných struktur a jejich zranitelnost vůči již probíhajícím nebo budoucím vlivům, ať už přírodního nebo společenského charakteru. Představí výsledky projektu, které jsou aplikovatelné pro uchování kulturních hodnot dochované krajinné struktury, ochrany území před negativními vlivy a důsledky územního a strategického rozvoje. Představí zároveň inovativní řešení pro ochranu specifických hodnot památkově hodnotných území. Ekrit bude představovat kreativní způsob interpretace významných hrozeb historických krajinných struktur. Výstava vytváří zvýšení obecného povědomí a kreativní formou přispívá k ochraně kulturního dědictví. Zájem o využití tohoto výstupu písemně deklarovaly Národní památkový ústav a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR s uvedením dedikace a povinné publicity projektu