Jdi na obsah Jdi na menu
 

ŘEŠITELSKÝ TÝM

ŘEŠITELSKÝ TÝM

 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i. (VÚKOZ) 

řešitelé: 

Ing. Martin Weber; RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.; Ing. Lucie Medková, Ph.D.; Ing. Tomáš Veith, Ph.D.; Bc. Alois Vokoun; PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.; Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.

 

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v lednici (ZF MENDELU)

řešitelé: 

doc. Dr. Ing. Alena Salašová; Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.; Ing. Jiří Dohnal, Ph.D., DiS.; Ing. Zuzana Fialová; doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.; Ing. Darek Lacina; Ing. Daniel Matějka, Ph.D.; Ing. Josef Sedláček, Ph.D.; Ing. Dan Šamánek; Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.

 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (FSv ČVUT)

řešitelé: 

Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D.; prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.; Ing. arch. Karel Kuča; doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.; Jan Hendrych, ASLA; Ing. arch. Zuzana Boušková; Ing. arch. Tereza Švárová